15/09/24 GP Debatt: Sverige – gör som Västra Götaland!

Publicerad på Göteborgs Posten Debatt 24 september 2015
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2843476-sverige-gor-som-vastra-gotaland-

Sverige – gör som Västra Götaland!

När klimatet och utsläppen snart ska diskteras i Paris måste fler ta ansvar för sin konsumtion – individer, städer, regionen och länder. Fler måste alltså börja räkna som Västra Götaland, skriver Robert Höglund, projektledare för Klimatmålsinitiativet.

På åtminstone ett område utmärker sig Västra Götaland som en av de mest framåtblickande och ansvarstagande regionerna i världen: Målen för invånarnas utsläpp av växthusgaser. Förra veckan antog Länsstyrelsen för Västra Götaland ett mål om att förutom att minska utsläppen inom länets geografiska område också minska utsläppen från invånarnas konsumtion. Målet är att 2030 genom en klimatsmart konsumtion ha minskat utsläppen av växthusgaser med 30 procent jämfört med 2010. År 2050 har utsläppen, sett ur ett konsumtionsperspektiv, minskat till en klimatmässigt hållbar nivå vilket i dag beräknas till ett till tre ton koldioxid per person.

Göteborgs klimatpolitik prisad

Göteborgs stad har tidigare infört ett liknande mål, något man belönades av WWF med utnämningen Sveriges Klimatstad 2015 för. Det väckte också internationell uppmärksamhet, bland annat har Världsbanken lyft upp Göteborg som exempel. Men trots att kunskapen finns om att svenskarnas växthusgasutsläpp har ökat när man mäter utsläppen från det vi faktiskt konsumerar har inga andra län eller kommuner (vad vi vet) infört liknande mål, och det finns ännu inget nationellt sådant.

Det har dock höjts röster för att Sverige ska ta efter Västra Götaland och Göteborg. I somras lanserades Klimatmålsinitaitivet, ett ställningstagande från 21 aktörer, bland andra Naturskyddsföreningen, LRF, Sveriges Konsumenter, WWF och Diakonia, som vill att Sverige på nationell nivå ska lägga till ett nytt etappmål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

En självklarhet

När man tänker på det borde det vara självklart för ett län eller kommun att även mäta utsläppen ur konsumtionsperspektivet. Tänk om individer skulle mäta sina egna utsläpp utifrån det man producerar. Då skulle industriarbetaren få mångdubbelt högre utsläpp än hårfrisörskan trots att de kanske konsumerar samma produkter. Hårfrisörskan kanske till och med orsakar störst utsläpp om denne åker på årliga långflygresor och industriarbetaren stannar hemma i sommarstugan. Samma princip bör gälla län, kommuner och nationer. Den kommun eller det land som inte producerar särskilt mycket, eller har en koldioxidsnål produktion bör ändå ta ansvar för de utsläpp dess invånares konsumtion ger upphov till.

Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om att byta från produktions- till konsumtionsperspektivet. Det handlar inte heller om att slå ihop siffrorna och därmed dubbelräkna. En ansvarstagande region eller nation måste helt enkelt anlägga båda perspektiven och arbeta för att minska utsläppen från konsumtion och ha en koldioxidsnål produktion.

Mål för konsumtionsutsläpp

Nu måste ett nationellt mål för konsumtionsutsläpp till. Exakt vilken nivå det bör läggas på kan diskuteras men kan med fördel inspireras av Västra Götalands och Göteborgs mål. Det viktiga är det erkänner Sveriges ansvar för de utsläpp vi ger upphov till utanför landet, att alla människor bör ha rätt till samma utsläppsutrymme och att den globala uppvärmningen hålls under två grader.

Ett mål är dock bara ett första steg. För att målet om minskade konsumtionsutsläpp faktiskt ska bli verklighet krävs medborgarnas aktiva medverkan och samarbete men också nationella styrmedel. Låt oss därför hoppas att Västra Götalands och Göteborgs agerande inte bara kan inspirera till ett liknande klimatmål för hela Sverige utan också till kraftfulla måluppfyllande åtgärder.

Robert Höglund

projektledare för Klimatmålsinitiativet

Relaterat

OLIKA SÄTT ATT MÄTA

Produktionsbaserade utsläpp: Mäter alla de utsläpp ett land (eller region/kommun) ger upphov till inom sina gränser. Exempelvis från svenska fabriker, transporter inom landet, svenskt jordbruk med mera. Dessa utsläpp rapporteras till FN och är det som diskuteras i de internationella klimatförhandlingarna.

Konsumtionsbaserade utsläpp: Mäter alla utsläpp som svenskars konsumtion ger upphov till, vilket bland annat inkluderar utsläpp från importerade produkter, frakt av varorna till Sverige och internationella flygresor.

Annonser