15/04/13 SvD Brännpunkt Replik: Fel att motivera jämlikhet med tillväxt

Publicerat på SvD Brännpunkt 13 april 2015 http://www.svd.se/fel-att-motivera-jamlikhet-med-tillvaxt_4480857

Fel att motivera jämlikhet med tillväxt

13 apr, 2015

REPLIK | EKONOMISK POLITIK

Jämlikhet är en av våra globala ödesfrågor och minskade inkomstklyftor kommer att kräva modiga åtgärder.
Robert Höglund och Christer Sanne

Jämlikhet är viktigt eftersom det leder till ökad konsumtion. Det är slutklämmen i Summers, Nuders och Tandens artikel om växande inkomstklyftor på SvD Brännpunkt (10/4). Man skriver att ”den rikaste en-procenten av befolkningen kommer aldrig att konsumera i samma utsträckning som de resterande 99 procenten. Därför behöver vi behöver en uppdaterad, global handlingsplan mot de ökande inkomstskillnaderna. För välstånd och tillväxt.”

Det är synd att artikeln slutar så därför att i huvudsak är det en välskriven argumentation för en rättvisare ekonomisk politik. Och rättvisa är ju ett mycket, och egentligen tillräckligt starkt argument för jämlikhet.

Men det finns också andra goda skäl för att minska inkomstskillnaderna. Det bästa stödet för det ger forskarna Rickard G Wilkinson och Kate Pickett i boken ”Jämlikhetsanden”. De visar, på ett mycket övertygande sätt, att ojämlikhet exempelvis leder till ökade nivåer av fysisk och psykisk sjukdom, övervikt, våldsbrott, tonårsgraviditeter, minskat mellanmänskligt förtroende i samhället och fler personer i fängelse. Deras poäng är att det inte är ett lands välstånd som avgör hur väl det fungerar socialt utan graden av jämlikhet.

Därför skjuter Summer, Nuder och Tanden i luften när de också för in ökad tillväxt och konsumtion som argument för varför vi ska skapa jämlikhet. Det är att göra medel till mål. Men ett ökat konsumtionsutrymme hos ”de resterande 99 procenten” skulle sannolikt gå till materiell konsumtion, resor och annat som ökar miljöbelastningen. Författarna blundar för att det skulle leda till ökade miljöproblem och utsläpp av växthusgaser. En sådan ökad konsumtion är alltså en dålig anledning till varför jämlikhet behövs, det är sannolikt till och med en nackdel som följer i spåren av ökad jämlikhet och som måste hanteras.

Jämlikhet är en av våra globala ödesfrågor och minskade inkomstklyftor kommer att kräva modiga åtgärder. Men att blanda samman kampen för jämlikhet med den allt mer desperata jakten på ekonomisk tillväxt är inte bara onödigt utan riskerar också vara ekologiskt ohållbart.

ROBERT HÖGLUND

samordnare Steg 3

CHRISTER SANNE

docent em. i samhällsplanering KTH, medlem Steg 3

Steg 3 är ett nätverk som samlar politiker, forskare, journalister, författare, debattörer och andra som vill att dagens syn på ekonomisk tillväxt ska problematiseras och nyanseras.

Annonser