14/11/24 DN Debatt REPLIK: Inga bevis för hållbar tillväxt

Inga bevis för hållbar tillväxt

Publicerad på DN Debatt 24 november 2014 http://www.dn.se/debatt/repliker/inga-bevis-for-hallbar-tillvaxt/

REPLIK. Bevisbördan är tung för den som påstår att det är möjligt att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt, vilket Grön ungdoms språkrör Lorentz Tovatt gör på DN Debatt (23/11).

Vilka är egentligen exemplen på länder som haft genuint hållbar tillväxt under någon längre period? Sverige har inte lyckats minska de totala växthusgasutsläppen samtidigt som ekonomin fortsatt att växa. Det är förvånande att se en miljöpartist reproducera denna skadliga myt, särskilt eftersom Tovatt också vill se ett förnyat fokus på konsumtionskritik. I själva verket har utsläppen från vår importerade konsumtion ökat mer än vad utsläppen har minskat från vår produktion inom landets gränser. Miljöproblemen som vi svenskar orsakar har alltså fortsatt att öka i takt med Sveriges ekonomiska tillväxt.

De exempel Tovatt tar upp som lösningar är utmärkta. Samhället bör skyndsamt ställa om till en mer cirkulär ekonomi och fasa ut fossil energi . Det är bara det att vi inte kan lita på att sådana åtgärder kommer följas av en växande BNP samtidigt som de också skapar hållbarhet. Så länge BNP-tillväxt är ett överordnat mål riskerar det mesta av resursbesparingarna att ätas upp av ökad konsumtion och den förnyelsebara energin bara adderas till den fossila, precis det som hänt de senaste 200 åren. Detta kan förklaras delvis av det som brukar kallas för rekyleffekten. Trots att vi gör det mesta effektivare och till lägre kostnad ökar den globala energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser ständigt, till och med per capita.

Det verkar som att vi nog i hög grad får välja vad vi tycker är viktigast. Ska resursbesparingen och den gröna energin framförallt användas till att öka BNP ännu mer eller till att minska belastningen på jordklotet och de totala utsläppen av växthusgaser? Vad vi har satt som överordnat mål för samhället styr till stor del vilket svar vi ger på den frågan.

En ökad tjänstekonsumtion som Tovatt nämner kan vara bra för miljön, men tillväxtpotentialen i rena tjänster är låg. Det är svårt att framkalla stora produktivitetsökningar i sektorer där mänskligt arbete är den främsta insatsen. Studier visar också att en allt större andel av Sveriges BNP består av materiell konsumtion, tvärtemot vad många tror.

Den som säger att hållbar tillväxt nu är möjlig säger också att vi inte behöver göra upp med vårt tillväxtberoende. I verkligheten har tillväxten varit avtagande i utvecklade ekonomier i flera deccenier och mycket pekar på att denna trend kommer att fortsätta, i synnerhet när vi inte kan fortsätta använda billig fossil energi. Av dessa anledningar måste också samhället göras oberoende av växande BNP, så att välfärden och välbefinnande kan tryggas även om tillväxten uteblir.

Tovatt har många poänger i sin artikel och vi håller med om mycket. En ensidigt tillväxtmotstånd tjänar ingen på och ett ökat fokus på ändrade konsumtionsmönster är positivt. Men så länge BNP-tillväxt tillåts vara ett övergripande mål för samhället riskerar hållbarhet alltid att komma i andra hand. Det och behovet av tillväxtoberoende får inte glömmas bort i debatten.

Robert Höglund, samordnare, nätverket Steg 3

Annonser