14/03/17 REPLIK: Vår tillväxt har alltid krävt mer resurser

Publicerad på http://www.steg3.se

I Norrbottens-Kuriren skrev Maria Erikssons en kritisk ledare (15/3) om Fredrik Lindströms tillväxtproblematiserande show ”Ägd”. Eriksson menar att vi kan ha ekonomisk tillväxt utan ökad resursförbrukning tack vare att produktiviteten ökar, och att evig ökning av BNP därmed är möjlig. Men hennes resonemang missar helt målet.

Hon lyfter fram vad hon tror är två exempel på hur tillväxt kan uppstå utan ökad resursförbrukning. Det ena är jordbruket där vi det senaste halvseklet har sett en enorm produktivitetsökning. Långt färre personer arbetar idag med matproduktion än för 60-70 år sedan. Men det som har skett är att vi bytt ut mänsklig arbetskraft mot fossil energi och kallat det för effektivisering. Jordbruket är en av de sektorer som idag är mest beroende av fossil energi. Traktorer och andra maskiner slukar diesel och konstgödsel tillverkas med bland annat stora mängder naturgas. I själva verket går det idag åt långt mer resurser per producerad kalori inom jordbruket än innan vi gjorde bytet från mänsklig arbetskraft till fossil energi.

Eriksson nämner också den fantastiska teknikutvecklingen inom dataindustrin. På 50-talet vägde en dator 30 ton, idag två kilo. Ja, det har skapat tillväxt, genom att långt fler människor har kunnat skaffa sig en dator. Men detta har ökat förbrukningen av ändliga resurser. Istället för att som Eriksson ställa frågan om 50-talets enskilda dator krävde mer resurser än dagens dator borde hon fråga sig om dagens över en miljard datorer har krävt mer resurser än 50-talets datorpark på ett par hundra maskiner?

Maria Eriksson råkade inte bara välja två dåliga exempel. Världen har aldrig sett betydande ekonomisk tillväxt utan en ökad resursförbrukning. Effektivisering leder så gott som alltid till ökad användning av resurser. Flygplanen drar mindre bränsle så då har vi råd att flyga mer, hemelektronik har blivit billigare så då kan vi konsumera mer av den. Denna paradox har varit känd sedan 1800-talet då William Stanley Jevon upptäckte att tekniska förbättringar som gjorde det möjligt att använda mindre kol för att utföra samma arbete ledde till att mer, inte mindre kol användes. Jevons paradox gäller tyvärr även idag.

Då vi, som Fredrik Lindström påpekar i sin show, lever på en ändlig planet är det är inte troligt att vi kommer att ha fortsatt ekonomisk tillväxt särskilt länge till. Naturens gränser håller redan på att sätta stopp. Istället för att hoppas på att människans uppfinningsrikedom ska möjliggöra evig tillväxt borde vi arbeta för att den används till att förbereda oss på en framtid där ekonomin inte längre växer utan kanske till och med minskar, liksom tillgången till energi och naturresurser. Det är en utmaning som vi verkligen behöver uppfinningsesrikedom för att kunna lösa och som vi på alla håll i samhället borde sätta igång med utan dröjsmål.

/Robert Höglund, medlem och samordnare Steg 3

Annonser