12/11/8 DEBATT: Crowdsourcing kan lyfta glömda kriser

Publicerad på SVT Debatt 8 november, 2012

Med crowdsourcing kan vi föra upp glömda kriser på agendan

HUMANITÄR HJÄLP Idag lanserar Läkare Utan Gränser Sveriges första crowdsourcade kampanj som kan rädda liv. I krissituationer som ingen känner till kommer människor sannolikt att få mindre hjälp – men tillsammans kan vi ge dessa glömda kriser mer uppmärksamhet. Har ni idéerna och engagemanget så har vi plattformen på sajten Glömda kriser, skriver Anna-Karin Modén och Robert Höglund från Läkare Utan Gränser.

I vår kontakt med allmänheten möter vi ofta en stor vilja bland människor att få hjälpa till. Det är personer som inte nöjer sig med att trycka ”like”-knappen på Facebook, eller ens att skänka pengar – dessa är mycket viktiga sätt att stödja oss, men samtidigt handlingar som för många inte riktigt fyller engagemangskvoten.

Många vill dessutom lägga ner egen tid och bidra med egna idéer.

Vi misstänker att det råder ett överskott av engagemang i Sverige, att det finns en större vilja att göra gott än vad många hittar möjligheter till. Men kanske vet inte alla var de ska börja eller var deras engagemang skulle kunna göra nytta – särskilt om de är intresserade av internationella frågor. Enligt en ny undersökning från Sektor 3 säger nio procent av svenskarna att deras engagemang är som störst för humanitära organisationer.

Men många organisationer har inte knäckt nöten kring hur detta engagemang ska tas tillvara.

Läkare Utan Gränser drivs av volontäranda. Våra fältarbetare är borta från vänner, familj och sitt liv hemma, och accepterar ordentliga inkomstbortfall för att de motiveras av viljan att hjälpa andra. Andra ställer upp som volontärer som hjälper till på vårt kontor i Sverige, utan att få en krona i ersättning. Människor som dessa är vår själ och vårt hjärta.

Däremot har vi ännu inte lyckats hitta sätt att kanalisera det breda engagemang vi möter hos allmänheten. Det är så många fler som vill hjälpa till än som kan åka ut som fältarbetare eller bli volontärer på vårt kontor.

Samtidigt ser vi stora problem i världen som engagemang i Sverige skulle kunna hjälpa till att lösa. Exempelvis tror vi att en aktiv diskussion om humanitära kriser och en ökad kännedom om människors levnadsförhållanden i världen i längden räddar fler liv. Kunskap och medvetenhet påverkar nämligen människors engagemang, viljan att ge pengar till hjälparbete och synen på svensk biståndspolitik.

Innovationer och lösningar som kan rädda människors liv skulle inte heller se dagens ljus om vi inte fick veta vilka behov som finns. Men idag är kännedomen kring många humanitära kriser låg.

I rapporten Kriserna svenskarna glömt som Läkare Utan Gränser släppte i slutet av oktober framkommer det att flera stora humanitära kriser gått svenskarna förbi. Ett exempel är Centralafrikanska republiken, där så gott som varenda invånare smittas av malaria varje år vilket gör det till den vanligaste dödsorsaken bland barn i landet. Väldigt få i landet har tillgång till mediciner, trots att effektiva botemedel finns framtagna.

Vi tror att i kriser som ingen känner till kommer människor med största sannolikhet att få mindre hjälp. Därför vill vi att dessa kriser ska få mer uppmärksamhet bland den svenska allmänheten.

Finns lösningen på problemet ute bland svenskarna? Idag lanserar Läkare Utan Gränser webbplatsen http://www.glomdakriser.se – Sveriges första crowdsourcade kampanj som kan rädda liv .

Initiativets syfte är att belysa glömda humanitära kriser genom privatpersoners idéer och engagemang. På sajten Glömda kriser presenteras ett antal humanitära kriser som det talas för lite om, och det lämnas öppet för vilka lösningar som kan få dem mer välkända i Sverige.

Vem som helst är välkommen att bidra med projektidéer för att belysa exempelvis den kroniska krisen i Centralafrikanska republiken, eller för att öka intresset bland allmänheten för hur världen kan komma till bukt med hiv-epidemin. Kreatörerna kan sedan få stöd och hjälp att genomföra sina projekt.

Att prata om glömda och ignorerade humanitära kriser har alltid varit en av Läkare Utan Gränsers kärnverksamheter. Men det räcker inte att vi på Läkare Utan Gränser larmar och informerar om kriserna. Vi tror att vi kan göra ännu mer nytta för människorna i glömda kriser genom att även agera som katalysator för människors kreativitet och engagemang för att hjälpa till.

Vi tror att det finns personer med bra idéer för hur glömda humanitära kriser kan bli mer kända. Personer som kanske kan tänka sig att lägga ner timtal av sin fritid, bara de får rätt förutsättningar och uppmuntran. Genom det här initiativet hoppas vi bidra till att en mängd nya idéer, som sätter fokus på glömda kriser, kommer in och genomförs.

Vi förstår att alla inte känner sig lockade av ett sådant här initiativ – men vi hoppas att vi får in bidrag från vitt skilda håll, allt från grundskolelever, pensionärsföreningar till yrkesverksamma kreatörer.

Härmed utmanar vi svenska folket. Har ni idéerna och engagemanget att göra glömda kriser mer uppmärksammade? I så fall har vi plattformen. Dela med dig av dina idéer på http://www.glomdakriser.se.

Anna-Karin Modén, kommunikationsansvarig Läkare Utan Gränser
Robert Höglund, kommunikatör Läkare Utan Gränser, projektledare för initiativet

Annonser